Home to 201 users
Who authored 4.54K statuses

Rules to sign up

You must write a short motivation why you want an account in one of the following languages.

 1. Svenska
 2. Norsk
 3. Dansk
 4. Deutsch
 5. Slovenski
 6. Hrvatski/Srpski/Bosanski

Mastodon.se

Mastodon.se drivs icke-vinstgivande av en grupp självutnämnda nördar och IT-experter från södra Sverige.

Målet är att tillhandahålla en svensk nod, i sverige, av ett öppet socialt nätverk som ska vara ett alternativ till stora sociala medier.

Mastodon.se kan ses som en sorts digital allmänning.

Uppförandekod

Följande riktlinjer är inte ett juridiskt dokument, slutlig tolkning görs av Moderatorer på Mastodon.se.

 1. Följande innehåll kan tas bort från tidslinjen.
  1. Störande reklam
  2. Nakenhet, pornografi eller annat sexuellt innehåll, inklusive konst, som inte är tydligt taggat som sådant
  3. Våldsskildringar, även konst, som inte är tydligt taggat
  4. Rasism, sexism eller uppmaning till sådant
  5. Diskriminering mot andra människor
  6. Främlingsfientlighet eller våldsam nationalism
 2. Upprepade överträdelser kan leda till avstängning från tjänsten
 3. Följande innehåll kan leda till avstängning från tjänsten
  1. Sexuella eller pornografiska skildringar av barn
  2. Innehåll som bryter mot svensk lag
 4. Beteende som trakasserar andra användare, hindrar dem från att använda tjänsten, eller försöker försämra tillgängligheten av tjänsten kan också leda till avstängning. Detta gäller även uppmaning till andra användare för sådant beteende. Några exempel på sådant beteende är:
  1. Att fortsätta skicka meddelanden till någon som vid upprepade tillfällen bett om att avsluta kontakten. Detta anses vara trakasserande.
  2. Att sprida eller hjälpa till att sprida en användares personuppgifter utan tillåtelse, eller med ont uppsåt.
  3. Att uppmana andra användare till beteendet som beskrivs i de två ovanstående punkterna.

Felanmälan

 • Anmäl fel till moderatorer.
 • Inkludera en kort men relevant beskrivning av felet. T.ex.:
  1. Vad hände?
  2. När hände det?
  3. Hur mycket av det hände?
  4. Kan du visa ett exempel?

Moderatorer

 • @stemid (e-post: swehack [at] gmail [punkt] com)

Vanliga frågor (FAQ)

Varför får jag fel ("403 Forbidden") när jag försöker registrera mig?

Mastodon.se spärrar nya användare från att skapa konton utanför Europa. Det går fortfarande att logga in när man är ute och reser men för många spam-konton kom från utanför europa och detta var en simpel lösning för en mestadels svensk instans.

Varför kan jag inte registrera ett nytt konto med ett gammalt raderat användarnamn?

Eftersom Mastodon består av olika instanser så betyder det att Anna@instans1 följer Peter@instans2 men om Peter@instans2 raderar sitt konto så fortsätter Anna@instans1 följa Peter@instans2. Vilket betyder att vem som helst kunde skapa ett nytt konto som heter Peter på instans2 och plötsligt följer Anna en okänd person. Github tråd om ämnet.

Vad gör jag med Mastodon?

Mitt råd är att följa den Förenade tidslinjen för att se vad folk snackar om. Du kan interagera med de flesta du ser där, trots att de finns på andra instanser runt om i världen.

Sök efter taggar och tagga dina egna "toots" så syns de hos folk som är intresserade av taggarna.

Byt till det avancerade gränssnittet i dina inställninar så kan du ställa in en egen kolumn att följa särskilda taggar.