Home to 2.66K users
Who published 78.3K posts

Administered by:

Contact:

noc@sydit.se

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

 1. No privacy violations against other people; doxing, revealing or sexual images of someone else, information about someone's health, or crimes done against them.
 2. No child pornography.
 3. No threats against other people.
 4. No xenophobia, hate speech or incitement to such things.
 5. NSFW content must be marked as sensitive.
 6. No incitements to break any of the server rules, and/or incite to break Swedish law.
 7. No spread of violent images, sexual violence, torture, or forced actions.
 8. No one-way communication! Meaning; bots must have a responsible person that users can contact and be clearly listed in their profile. Please read the FAQ's on this page for more info on this.

Server rules largely based on Swedish law 1998:112.

Breaking the server rules

Most valid rule violations will lead to immediate removal of at least the content that violates the rule, but can also lead to suspension of the account responsible.

Repeated violations of the rules will also lead to suspension.

At the end of the day moderators decide what constitutes as valid rule violations.

Each user has a responsibility to read the rules, and report rule violations.

Signing up

You must write a short motivation why you want an account in one of the following languages. See the FAQ for an explanation.

 1. Svenska
 2. Norsk
 3. Dansk

Mastodon.se

Läs mer om mastodon.se, driften och målen med instansen på blog.mastodon.se.

Mastodon.se kan ses som en sorts digital allmänning.

Uppförandekod (Code of Conduct)

Följande riktlinjer är inte ett juridiskt dokument, slutlig tolkning görs av Moderatorer på Mastodon.se.

 1. Följande innehåll kan tas bort från tidslinjen, upprepade överträdelser leder till avstängning.
  1. Störande reklam.
  2. Nakenhet, pornografi eller annat sexuellt innehåll, inklusive konst, som inte är tydligt taggat som sådant.
  3. Våldsskildringar, även konst, som inte är tydligt taggat.
  4. Rasism, sexism eller uppmaning till sådant.
  5. Diskriminering mot andra människor.
  6. Främlingsfientlighet eller våldsam nationalism.
  7. Främjande av åsikter som avser att begränsa individens frihet och värdighet, som t.ex. abortmotstånd och transfobi.
 2. Upprepade överträdelser kan leda till avstängning från tjänsten
 3. Följande innehåll kan leda till omedelbar avstängning från tjänsten
  1. Sexuella eller pornografiska skildringar av barn
  2. Innehåll som bryter mot svensk lag.
 4. Beteende som trakasserar andra användare, hindrar dem från att använda tjänsten, eller försöker försämra tillgängligheten av tjänsten kan också leda till avstängning. Detta gäller även uppmaning till andra användare för sådant beteende. Några exempel på sådant beteende är:
  1. Att fortsätta skicka meddelanden till någon som vid upprepade tillfällen bett om att avsluta kontakten. Detta anses vara trakasserande.
  2. Att sprida eller hjälpa till att sprida en användares personuppgifter utan tillåtelse, eller med ont uppsåt.
  3. Att uppmana andra användare till beteendet som beskrivs i de två ovanstående punkterna.

Felanmälan

 • Anmäl fel till moderatorer.
 • Inkludera en kort men relevant beskrivning av felet. T.ex.:
  1. Vad hände?
  2. När hände det?
  3. Hur mycket av det hände?
  4. Kan du visa ett exempel?

Moderatorer


Vanliga frågor (FAQ)

Why must I write a motivation in Swedish to get an account?

Because it has stopped all spam on this instance, it's literally 100% effective against spam.

The concept of many smaller localized instances federating over a common protocol is better than huge monolithic instances that require a lot of funding to operate.

And please remember to write it in one of the listed languages, a motivation in English could easily be mistaken for a spam robot and be rejected.

Why isn't my account approved yet?

New accounts can take up to 24 hours to process. Some tips to get processed faster; Use slang in appropriate ways that only humans could know, do not rely on just a few words, write a sentence or two with some personal information to make yourself seem more human.

If you're abroad, or know that you might be connecting from a non-Swedish IP, then please explain why you should have an account on a Swedish instance.

What do you mean "no one-way communication"?

This is a social networking site so I don't want to see one-way communication where someone is just cross-posting from Twitter (for example), and not responding to their Mastodon posts. That is not very social of you.

So this is why if you are cross-posting from Twitter, you are a robot account and you must read the next FAQ below here.

Varför kan jag inte ha en twitter-bot?

Du får ha en twitter-robot men det finns vissa rekommendationer som ska göra upplevelsen bättre för användarna.

Regel 1: Varje robot måste vara registrerad som ett robot-konto

Gå in under inställningar för kontot, Utseende/Appearance, och välj "This is a bot accocunt".

Regel 2: Varje robot måste i sin profil ange vilket konto som är ansvarigt för roboten

Det måste alltså finnas ett mänskligt konto som ansvarar för roboten, på denna eller någon annan instans inom fediversum. Målet är att de användare i fediversum som påverkas av roboten ska själva kunna framföra klagomål till den som ansvarar för roboten.

Regel 3: Undvik hänvisningar till saker som saknar sammanhang i fediversum

T.ex. namn som bara finns på Twitter, eller länkar som skapats av Twitter.

Varför kan jag inte registrera ett nytt konto med ett gammalt raderat användarnamn?

Eftersom Mastodon består av olika instanser så betyder det att Anna@instans1 följer Peter@instans2 men om Peter@instans2 raderar sitt konto så fortsätter Anna@instans1 följa Peter@instans2. Vilket betyder att vem som helst kunde skapa ett nytt konto som heter Peter på instans2 och plötsligt följer Anna en okänd person. Github tråd om ämnet.

Vad gör jag med Mastodon?

Börja på webbsidan och tryck på Utforska (Explore). Läs vad folk skriver, klicka på deras konton, gå igenom deras inlägg, deras hashtags osv.. Kort sagt så finns det ingen algoritm på Mastodon som hjälper dig hitta innehåll, du måste göra det själv.

Prova följa den Förenade tidslinjen för att se vad folk snackar om. Du kan interagera med de flesta du ser där, trots att de finns på andra instanser runt om i världen.

Klicka på taggar, och tagga dina egna inlägg så syns de hos folk som är intresserade av taggarna.

Läs mer här på en svensk blog.

Varför är mastodon.se nere?

Bokmärk webbsidan status.mastodon.se och håll ett öga på den om du märker något problem.

Vad kostar mastodon.se?

Mastodon.se bör aldrig kosta något att använda men för att driva tjänsten betalar vi ur egen ficka, se aktuell kostnad på bloggen.

Hur vet jag att mastodon.se kommer finnas här imorgon?

Mastodon.se drivs enbart för att det är roligt, men samtidigt känner jag ett enormt ansvar till alla som förlitar sig på tjänsten. Allt jag kan göra just nu är att lova att ge alla användare minst 3 månaders varsel om något skulle hända som påverkar den långvariga driften av mastodon.se.

Allteftersom vill jag försöka inkludera slutanvändare mer i driften och framtiden av mastodon.se.

Moderated servers

Mastodon generally allows you to view content from and interact with users from any other server in the fediverse. These are the exceptions that have been made on this particular server.

Filtered media

Media files from these servers will not be processed or stored, and no thumbnails will be displayed, requiring manual click-through to the original file:

Server Reason
chungus.cc Seems like porn
baraag.net Hentai
conoha.cf Not using NSFW tag
etiketi.de Porn
freecumextremist.com
gab.com Users claim this is an instance of known right wing trolls
gameliberty.club Loli allowed
gearlandia.haus Porn
heislandmine.work Asian languages and weird hentai
hunk.city @fristi@mk.toast.cafe says they abuse activitypub
iddqd.social Hentai
machikadon.online Asian languages and hentai
mastodon.cf Too much porn
milker.cafe Porn
misskey.nauzome.com Hentai
mstdn.vodka Weird hentai and Asian languages
neko.ci Sex link spam/phishing
pl.cum.makeup Porn
poa.st Got reports on users here, it's on fediblock too.
posting.lolicon.rocks Loli reference
respublicae.eu Twitter relay
sinblr.com Pornographic
social.handholding.io Porn without nsfw
thicc.horse Porn
xxxtumblr.org This is porno

Limited servers

Posts from these servers will be hidden in public timelines and conversations, and no notifications will be generated from their users interactions, unless you are following them:

Server Reason
baraag.net Hentai
conoha.cf Not using NSFW tag
etiketi.de Porn
freecumextremist.com
gab.com Users claim this is an instance of known right wing trolls
gameliberty.club Loli allowed
gearlandia.haus Porn
heislandmine.work Asian languages and weird hentai
hunk.city @fristi@mk.toast.cafe says they abuse activitypub
iddqd.social Hentai
machikadon.online Asian languages and hentai
mastodon.cf Too much porn
milker.cafe Porn
misskey.nauzome.com Hentai
mstdn.vodka Weird hentai and Asian languages
neko.ci Sex link spam/phishing
pl.cum.makeup Porn
poa.st Got reports on users here, it's on fediblock too.
posting.lolicon.rocks Loli reference
respublicae.eu Twitter relay
sinblr.com Pornographic
social.handholding.io Porn without nsfw
thicc.horse Porn
xxxtumblr.org This is porno

Suspended servers

No data from these servers will be processed, stored or exchanged, making any interaction or communication with users from these servers impossible:

Server Reason
activitypub-troll.cf Trolling AP servers are being hosted on subdomains of this domain
ap-relay-ger.650thz.de Possible misconfigured relay
d-fens.systems Hosts bot that follows multiple accounts
misskey-forkbomb.cf Performing DDoS attacks via ActivityPub
relay.theplanet.rocks Runs an ActivityPub bot that favorites everything people post
repl.co Performing DDoS attacks via ActivityPub
sneed.social Non-stop decpitions of violence and xenophobia