Follow

I dag det regnar i Uppsala. Jag tänkte att jag skulle skriva mer blogs. Men jag avskydde de andra static site generators där ute.

Där efter har jag skapat min egen static site generator. Det kallade jag ”Lysekil”.

Jag har ingen anknytning till Lysekil. Jag resade dit i april och älskade det där.

github.com/t0nghe/Lysekil

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.