Follow

Nu har jag lagt upp blog.mastodon.se, och ett konto på OpenCollective för donationer.

Det är absolut inget måste att donera, bara väldigt välkommet om ni vill bidra till driften.

För mig är allt detta ett experiment så inget är skrivet i sten. Vi får se hur det går.

Läs bloggen, det är fortfarande mycket som inte är färdigt. Så om ni donerar idag kanske ni inte omedelbart får era förmåner.

blog.mastodon.se

@stemid Tålamod är en brygd!
Allting kommer till den som skämtar. 🙂

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.