Follow

The ride "Splash mountain" at Disney world is based on a movie called Song of the South. Which is apparently very racist, so racist that it was never made available on home video.

en.wikipedia.org/wiki/Song_of_

· · Web · 2 · 1 · 1

@stemid den såg jag som barn. Väldigt södern kommer jag ihåg.

@stemid Jag såg den för något år sen, mest bara väldigt långtråkig men några imponerande scener där film och animation sätts ihop. Av historiskt värde/intresse ändå kanske. Det finns högupplösta skanningar av filmrullen för den ute på internet.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.