@stemid Det är faktiskt tack vare SJF som jag hittade Mastodon.se 🙂

Follow

@giffengrabber Coolt, vilken? Den på hack.org? Fanns ju massa äldre som jag inte har koll på längre.

(och svenska journalistförbundet)

· · Web · 1 · 0 · 0

@stemid Japp, den! Mejlade @mc om det underbara ordet gazonk och i samband med det så tipsade han mig om mastodon.se! 🙂

@giffengrabber @stemid OBS att detta är en ny version under arbete. Jag har skrivit om rubbet i Markdown och lagt till massa saker och redigerat. Kommer upp på Gitlab idag.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.