Follow

Enligt Google är Ebba Busch 1.72, Ulf 1.69, men tydligen är det viktigt för fotografen att mannen framstår som längre för någon anledning. 😂

Sås: nitter.sydit.se/BuschEbba/stat

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.