@stemid one employer's response to a DDoS was "let's change our IP address and see if they don't do a DNS lookup again" (it worked)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.