Follow

Har publicerat ett repo med spelböcker som hjälper till att smälla upp TLS proxy servrar på Linode till att börja med.

Målet är att snabbt kunna flytta dem till nya IP-adresser för att undvika censur. Så jag har försökt göra hela kedjan med VPS på Linode och DNS på Route53. Ska försöka implementera fler providers som Digitalocean för VPS och DNS.

gitlab.com/stemid-ansible/play

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.