Follow

Idag lärde jag mig hur lätt man kan sammanfoga en enskild fil i . git checkout branch filnamn.txt så sätter man igång hela den vanliga "merge"-processen mot den aktuella grenen. :D

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.