Follow

TIL att försökte lansera N95 i USA men AT&T krävde att de tog bort wifi stödet för att främja sin dataplan istället, och Nokia vägrade.

youtube.com/watch?v=AUsEmeVOra

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.