Follow

reddit.com/r/ArtefactPorn/comm

Känns som en ganska stor skörd och bemanning för en "forskningsstation". Varför är det inte bara en effekt av hur landskapet var format? De använder ju redan terrasser för odling, bara att på vissa platser så blir det cirklar på grund av att landskapet sluttar ner mot den punkten.

amusingplanet.com/2013/03/the-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva ett meddelande på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.