Follow

madaidans-insecurities.github.

Spara denna till senare. Bra referensmaterial men ta inte allt på 100% allvar. Den är helt klart riktad mot folk som förstår tillräckligt för att välja ut tips som passar deras miljö.

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva ett meddelande på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.