Follow

matrix.org/blog/2020/09/30/wel

Detta är ganska stort. är ganska slack-liknande, väl etablerat och används av stora projekt.

Stort steg för att få det ansvaret. Kommer förhoppningsvis betyda mer exponering för Matrix projektet.

Tänk på att mastodon.se har en Matrix instans.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.