Follow

Jag tror inte på någon sorts global åsiktscensur. Att sopa någon under mattan på grund av deras åsikt gör debatt omöjlig och minskar chansen att deras åsikt kommer förändras.

Det finns dock vissa svåra undantagsfall.

Därför har jag bloggat om hur du tystar ner en användare i Mastodon här på länken.

stefan.midjich.name/technical/

· · Web · 2 · 2 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.