Follow

jsof-tech.com/ripple20/

Intressant sårbarhet som påverkar många olika system. Svårt att säga vilka eftersom licensen är troligtvis proprietär.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.