Follow

stefan.midjich.name/blog/why_i

Har använt iPhone i sju månader nu och skrivit ner allt som jag hatar med den. Ta del av mitt hat. 🤔

(På engelska för att få maximal spridning av hatet)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.