Follow

TIL Du kan få ett flöde av varje mastodon användare genom att lägga till .rss i slutet av deras användarnamn. mastodon.se/@stemid.rss

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.