Follow

piratpartiet.se/nyheter/en-sve

Beredskapsmuséet beter sig som översittare genom att hålla hårt i sin kära upphovsrätt som faktiskt blev donerad till dem i ett testamente. Undra om upphovsmakaren hade använt sig av om de hade känt till den licensen vid tillfället.

· Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.