Follow

piratpartiet.se/nyheter/en-sve

Beredskapsmuséet beter sig som översittare genom att hålla hårt i sin kära upphovsrätt som faktiskt blev donerad till dem i ett testamente. Undra om upphovsmakaren hade använt sig av om de hade känt till den licensen vid tillfället.

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.