Follow

keybase.io/blog/keybase-joins-

Detta är riktigt sorgligt för helt ignorerar det dåliga rykte som fått på sista tiden. Kommer troligtvis leda till försämrat stöd från öppen sås gemenskapen, för saker som Keybase integration i Mastodon t.ex..

Jag tänker inte radera mitt konto men jag tänker inte signera något viktigt med mina keybase nycklar, har jag aldrig gjort heller.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.