Follow

Väldigt bra video om sömnapné. jag fick ingen hjälp av Region Skåne med detta så jag ska beställa en liknande enhet, fast den går runt fingret istället för handleden.
youtube.com/watch?v=cMSHtJ_86F

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.