Follow

gtfobins.github.io/ vissa av dessa kan motverkas av sunt förnuft och;
unset LESSOPEN
unset LESSCLOSE
i profile.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Svensk mastodon-instans som riktar sig främst mot europeiska användare.