Follow

Ersätt alla {{vars}} med {{ vars }} enligt ansible-lint standarder i yml playbooks, med vim: :%s/{{\([^\} ]*\)}}/{{ \1 }}/g

@Fergant No I perceived you as asking about programming languages in swedish. Or do you want to know how to say the word "programming languages" in swedish? If the latter it's "programmeringsspråk". Swedes love to make long words out of several shorter ones.

@Fergant Men då så! Jag vet att där var någon utlänning här som gick med för att lära sig svenska men jag kan inte hålla reda på folk. Ja jag missade ditt skämt... Ironi och liknande överförs inte väl över HTTP.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Svensk mastodon-instans som riktar sig främst mot europeiska användare.