Follow

expunctis.com/2019/03/07/Not-s troligtvis världens mest irriterande spel. Jag är lite stolt att jag kom upp i 1015 pengar och fick procenten under 45% men efter det blir gissningarna för bra.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Svensk mastodon-instans som riktar sig främst mot europeiska användare.