Follow

expunctis.com/2019/03/07/Not-s troligtvis världens mest irriterande spel. Jag är lite stolt att jag kom upp i 1015 pengar och fick procenten under 45% men efter det blir gissningarna för bra.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.