Follow

expunctis.com/2019/03/07/Not-s troligtvis världens mest irriterande spel. Jag är lite stolt att jag kom upp i 1015 pengar och fick procenten under 45% men efter det blir gissningarna för bra.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon.se är en svensk nod i Mastodon-nätverket. Vi välkomnar alla att använda plattformen men vill rikta oss främst till Sverige och norden. Vad är då Mastodon? Du hittar information på engelska dels på Wikipedia och på JoinMastodon.org. Mer information om denna nod finns här.