Follow

Fick ett paket på posten som tog till sitt bo, öppnade och tog ut innehållet som hon sedan naffsade lite på och lämnade på soffan. Så det är nu hennes. Är hon inte stilig, lilla vikingen.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Svensk mastodon-instans som riktar sig främst mot europeiska användare.