Stefan Midjich 🇸🇪 is a user on mastodon.se. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Stefan Midjich 🇸🇪 @stemid

Resan till var helvetisk. Bara en bra bild att visa. gör sig alltid bra på bild. Hon hade en ängels tålamod i korgen medan en svettig och trött husse svor och trampade sig fram den sista biten från Rønne i mörkret.