Say Hello to Ivory. We are now available to all on Apple’s App Store! We have launched as “Early Access” because we still have a lot of exciting plans ahead of that will make Ivory even better. Go download it, try it free for 7 days, and experience it for yourself!

apps.apple.com/us/app/ivory-fo

Den 24 januari år 1619 fick Herman Wrangel kvittot på att Sverige hade betalat det sista av Elfsborgs lösen på 1 miljon daler silvermynt. Denna utpressningssumma var Danmarks krav för att lämna tillbaka Elfsborgs fästning och vår tre mil långa Atlantkust efter Kalmarkriget.

Beloppet motsvarade 2/3 av Sveriges totala spannmålsskörd under sex år eller c:a 70 % av statens intäkter per år vid tiden.

En vecka senare fick vi tillbaka Elfsborgs fästning.

Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.