WOW! Svenska myndigheter är på tårna! Viktigt med öppen källkod och att undvika inlåsningseffekter av proprietär och centraliserad teknik.

"Under projektets gång har Element blivit leverantör till Försäkringskassan för videokonferens och bestående chatt."

dSam and eSam endorse Matrix for secure and federated communications in the Swedish public sector
element.io/blog/dsam-och-esam-

@samuel Jag noterar att också Jitsi (videokonf) är med i artikeln, jag tänkte på dem när jag läste rubriken.

@samuel vår CIO gick ju ut på chefsmöte för hela myndigheten och lovade skype skulle vara borta* innan sommaren. Planerna för ersättaren var väldigt vaga (även för oss på golvet som skruvade lite på oss av det löftet). Men det kanske finns vägar framåt då, vore ju super.

*Om jag ska raljera sade han bara borta, inte att något nytt skulle in

@samuel så bra vi har en push för open källkod. Men varför Universitets myndigheten är stark motsatt till Linux? ;_; vad kan vi göra?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.