Follow

The effects of remote work on collaboration among information workers | Nature Human Behaviour
nature.com/articles/s41562-021

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.