Follow

Libera.chat - where the freenode volunteers go

Libera Chat | A next-generation IRC network for FOSS projects collaboration!
libera.chat/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.