Follow

Termometern visar (via OpenWeather) att det temperaturen stämmer överens med verkligheten :) Gött med lite vinterkyla så här i januari

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.