Follow

Driftstatus: Mastodon.se var nere från igår kväll ca. 20:00 till idag 11:00.

Orsak var att vår host Linode plötsligt fick 403 fel från k8s.gcr.io container registry, vilket hindrade oss från att hämta nya container images för en viktig komponent som heter nginx-ingress. Utan den kan vi inte ta emot trafik från internet.

I panik var jag tvungen att flytta hela sidan till en annan host, Digitalocean. Samtidigt bytt certifikat-utgivare från Buypass AS till Let's Encrypt.

· · Web · 2 · 0 · 1

@root Gôtt att det löste sig. Linode har dessutom haft väldigt många kritiska säkerhetsproblem så DO är definitivt bättre skulle jag vilja påstå.

Stort tack för all möda du lägger ned!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.