Follow

Nu verkar mailen gå ut igen, AWS har godkänt mig. Där var ett par mail i kö som har skickats iväg nu.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.