Follow

Servicestatus just nu för mastodon.se är att inga mail går ut. Detta har varit fallet sedan migreringen till Frankfurt för 5 dagar sedan.

Väntar på att Amazon ska godkänna min begäran att få skicka mail via deras API tjänst. Det är ett billigt alternativ.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.