Follow

Ok någon kanske märkte att mastodon.se var nere hela natten. Jag hade klantat mig rejält med Ingress konfen och lyckades bli portad hos Let's Encrypt i en vecka. Så nu kör vi med Buypass AS cert, som är en annan ACME provider. Det var svettigt... 😅

· · Web · 2 · 0 · 3

@root
Det finns ju ett giltigt certifikat från Let’s Encrypt. 🤔
crt.sh/?id=5743447359

@JoWa Japp, LE gav mig 5 giltiga certs som jag raderade från kubernetes innan jag insåg mitt misstag.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.