Follow

Heads up alla, siten kommer gå offline en längre stund nu för en migrering till ny webbhost. Ha tålamod och gör något annat resten av kvällen. 😋

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.