Follow

Det gick inte så bra att uppdatera till Mastodon 3.2.0. Tydligen har jag dubletter i databasen som måste rensas först. github.com/tootsuite/mastodon/

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.