Follow

Det verkar ha gått bra. Nu är all service färdig för denna månaden. Håller utkik efter eventuella följdfel men överlag är containers den helt klart bästa metoden att drifta mastodon.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.