Follow

Gick bra så jag provar att gå direkt till v3.1.4 som är senaste versionen. Lite backup först bara, håll i fjärren. 🎐

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.