Föremålet som Paludan tuttade eld på ser väldigt mycket ut som en engelsk översättning av Koranen. Om jag inte har missförstått så är det bara det arabiska originalet som inom islam anses vara Koranen. Allt annat är bara en tolkning av Koranens budskap. Alltså har han inte bränt Koranen, åtminstone denna gång? 🤔
adlibris.com/se/bok/the-koran-

Quite simply, probably the most evocative #war memorial I have seen.

We can be very proud of our country but refuse to be silly.

Show thread
Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.