RT @CivicTechSE@twitter.com

👏 Civic Tech Demodag den 5 oktober 👏
- upptäck ny teknik för samhällsnytta!

Kl 09.00 till 12.00, live på YouTube. forum.civictech.se/t/343

@vinnovase@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/CivicTechSE/status

Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.