Follow

Vi vill tacka för förra veckans "Det öppna samhällets blinda fläck" av @Socialforum@twitter.com med @naturskyddsf@twitter.com @therealardin@twitter.com @EmilJuslin@twitter.com @hanneulrika@twitter.com @phephphe@twitter.com & @PierreMesure@twitter.com. Vi fortsätter gärna att agera för & .

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.