Dagens morgonövning: fatta händerna bakom ryggen, som Christoffer Robin kanske är på väg att göra.

@coffe Öva! Här saknas inget. Jag kan fatta händerna. 🤝

Follow

@JoWa @coffe jag klara bara av ena sidan. Växlar jag och har vänster armbåge uppåt går det inte.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.