Jag tror att problemet är att jag vill skriva på mina egna grejer. Inte hjälpa anda med deras.

Varför gör jag så här? Startar ett nytt projekt när jag egentligen borde göra kursuppgifterna? Det är inte så att texterna är dåliga eller tråkiga. Jag bara... vill inte?

Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.