Follow

Salvia. Jag visste inte att den kan ta över så här. Att den kan bli så stor! Jag satte en liten kvistliknande planta! Bara ett litet skräp i hörnet... nu förbereder den sig för att ta över världen!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.