Follow

De börjar bli långa nu, och det börjar komma blommor. Jag gillar vår uteplats.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.