Follow

Finally managed to update the card with 3.1 compatible firmware. Got my 8Mb of ram back. Now I really need to get it on the network since file transfer via SD card is a bit clunky... -computing

· · Tootle for Mastodon · 0 · 1 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.