Follow

Found a floppy with drivers for my accelerator card. Of course that is the disk that is broken. Not sure what I am doing with DiskSalv really. I have no high hopes here. :) need to get this amiga online soon...

· · Tootle for Mastodon · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instans på svenska. Ni måste kunna skriva en motivering på Svenska, Danska, Norska, Kroatiska, Slovenska eller Tyska för att få ett konto.