Follow

Jag läser alltid feeden "Förenad" under "Lokal" som "förorenad" och helt felaktigt är det ju inte.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.