Follow

Har tappat räkningen på hur många gånger jag försökt ta omtag på den här arbetsdagen. 😫 Om kunderna bara visste hur mycket FORCERAD VILJA det fanns bakom varje fredagsbuggfix just nu.

· · Web · 1 · 0 · 0

@jono samma här. Jag gjorde en bra todolist inför nästa vecka och gav upp. Blir ändå ingen bra kod när fokuset och viljan är som bortblåst.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.