Follow

Det svarta hål som är Vintergatans hjärta, Sagittarius A*, och presenterades idag visar hur det såg ut för ungefär 27 000 år sedan, dvs när Europa fortfarande beboddes av neanderthalare! Ger en uppfattning om bara vår egen galax storlek.

Det svarta hålet har en otrolig densitet och väger som 4 miljoner solar samtidigt som det skulle rymmas innanför Merkurius omloppsbana.

Något lite märkvärdigt är att en sådan densitet t.o.m. är större än en atomkärnas.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.